Maybelline Master Strobing Stick Highlighter Light/Iridescent 100

Maybelline Master Strobing Stick Highlighter Light/Iridescent 100

0.24 oz stk

Ingredients

Master Illuminating Highlighter Strobing Stick Light/Iridescent 100.

Details

Maybelline® Master Strobing Stick™ By Facestudio® Illuminating Highlighter Light/Iridescent 100. New. 0.24 oz. / 6.8 g.

Manufacturer

Maybelline LLC

Address

New York, NY 10017